ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัท อุตสาหกรรมน้ำปลาระยอง จำกัด เน้นเรื่องรสชาติที่ดี มีคุณภาพ มาตรฐานสูง สะดวกต่อการใช้ คัดเลือกวัตถุดิบอย่างพิถีพิถัน และควบคุมต่อเนื่องตลอดกระบวนการผลิต ตามระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภค

กระบวนการผลิตน้ำปลาแท้คุณภาพ

คัดสรรเนื้อปลาสดจากท้องทะเล

เพื่อให้ได้น้ำปลาที่มีคุณภาพดี
รสชาติอร่อย บริษัท อุตสาหกรรมน้ำปลาระยอง จำกัด จึงคัดสรรแต่ปลากะตักสดๆ จากท้องทะเล ซึ่งผ่านการตรวจสอบ คุณภาพของปลาอย่างสม่ำเสมอ ก่อนทำการหมักอย่างถูกสุขอนามัย เพื่อให้มั่นใจได้ในคุณภาพของ วัตถุดิบในการผลิตอย่างแท้จริง

หมักอย่างปลอดภัย ถูกสุขอนามัย

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำปลาระยอง จำกัด จะนำปลากะตักที่คัดสรรอย่างดีเคล้ากับเกลือตามสัดส่วนเฉพาะ ให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ชั่วโมง เพื่อคงความสดของเนื้อปลา ก่อนนำไปหมักรส บ่มกลิ่นตามตำรับพื้นบ้านนานถึง 12-18 เดือน เพื่อให้ได้น้ำปลาตามมาตรฐาน

กรอง 5 ขั้นตอนเพื่อความใสสะอาด

หลังจากหมักบ่มจนได้ที่ จะนำน้ำปลามากรอง ถึง 5 ขั้นตอน ผ่านการตรวจสอบอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ได้น้ำปลา
ที่ใส สะอาด บริสุทธิ์ ไร้สิ่งเจือปน

บรรจุใส่บรรจุภัณฑ์พร้อมจำหน่าย

นำน้ำปลาที่ผ่านการกรองและตรวจสอบกลิ่น รสชาติ ความหอม ความใสสะอาด ไร้สิ่งเจือปนอย่างดีแล้ว บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการ Rinse น้ำร้อน เพื่อให้มั่นใจในความสะอาดถูกหลักอนามัยก่อนนำ ออกจำหน่ายถึงมือผู้บริโภค