เกี่ยวกับบริษัท


บริษัท อุตสาหกรรมน้ำปลาระยอง จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2497 โดยคุณ
บักเอี่ยม และ บุ้งชอ แซ่โซว (พ่อ-ลูก) เริ่มก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กขึ้น ณ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง แหล่งผลิตน้ำปลาดีของประเทศไทย จากโรงงานน้ำปลาขนาดเล็ก จึงค่อยๆ เติบโตและก้าวสู่การเป็นโรงงานอุตสาหกรรมน้ำปลาแท้ชั้นนำของประเทศในเวลาต่อมา

นับตั้งแต่แรกเริ่มของการก่อตั้งโรงงานจนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลามากกว่า 50 ปี ผู้บริหารจากรุ่นสู่รุ่นถ่ายทอดประสบการณ์ ความรัก และความพิถีพิถันในการผลิตน้ำปลา ผนวกกับเทคโนโลยีการผลิตทันสมัย และระบบจัดการที่มีมาตรฐานเพื่อให้ได้น้ำปลาแท้ ที่มีคุณภาพดีอย่างต่อเนื่อง จวบจนปัจจุบัน น้ำปลาของบริษัท อุตสาหกรรมน้ำปลาระยอง จำกัด จึงสะอาด มีสีน้ำตาลอมแดง ใส ไม่มีตะกอน มีกลิ่นหอม และรสชาติอร่อยถูกปากผู้บริโภค ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

จากจุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้ น้ำปลาแท้ภายใต้ ตราหอยเป๋าฮื้อ, ปลาทิพ, เสม็ด ของ บริษัท อุตสาหรรมน้ำปลาระยอง จำกัด ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมากสั่งสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายและสั่งผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในทวีปอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย แอฟริกา จนเป็นที่รู้จักทั่วโลกในมาตรฐานสากลและคุณภาพ ชั้นยอดของน้ำปลาไทย

สิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งความภาคภูมิใจ ไม่เพียงในฐานะ ผู้ผลิตน้ำปลาดีอันขึ้นชื่อของเมืองไทยเท่านั้น และยังรวมถึงการได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการนำรสชาติอร่อยในแบบฉบับอาหารไทยให้ประจักษ์ไกลไปทั่วโลกอีกด้วย

รางวัลและการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์น้ำปลาแท้ ของบริษัทฯ


 • BRC Certified


  มาตรฐานควบคุมการผลิต การบริหารจัดการคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการผลิต, สุขอนามัย และความปลอดภัยในอาหาร พัฒนาโดย The British Retail Consortium หรือ สมาคมผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร

 • HACCP Certified (Hazard Analysis Critical Control)

  มาตรฐานการผลิตที่มีมาตรการป้องกันอันตรายที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากอาหาร ทั้งจากการปนเปื้อนทางเคมี ทางชีวภาพ และทางกายภาพ

 • GMP Certified (Good Manufacturing Practice)

  ระบบควบคุมมาตรฐานการผลิต เน้นความสำคัญของสุขลักษณะและสุขาภิบาลที่ดีในการผลิตอาหาร ทั้งของคน สถานที่
  โรงงาน เครื่องจักร และการ
  ควบคุมสัตว์และแมลง

 

  • Thailand Brand

  ตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้าไทยจากกระทรวงพาณิชย์


 • มอก.3 - 2526

  ตรามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม


 • ฮาลาล

  น้ำปลาแท้ "ตราหอยเป๋าฮื้อ"
      เลขที่ : 71 288 004 01 43
  น้ำปลาแท้ "ตราปลาทิพ"
      เลขที่ : 71 288 001 01 43
  น้ำปลาแท้ "ตราเสม็ด"
      เลขที่ : 71 288 002 01 43
  น้ำปลาแท้ "ตราคนแบกกุ้ง"
      เลขที่ : 71 288 033 07 53
  น้ำปลาแท้ "ตราปลาแท้
      ฉลากทอง"

      เลขที่ : 71 288 047 06 57
  น้ำพริกกะปิ "ตราวิเสท"
      เลขที่ : 76 288 024 07 51
  น้ำจิ้มแจ่ว "ตราวิเสท"
      เลขที่ : 78 288 025 07 51